جدول شهریه

شهریه

  • جدول شهریه دوره های کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور در سال 1395 (مبالغ به ریال می باشد)

 

پایان نامه

هر واحد

دروس عملی پر هزینه

هر واحد

دروس عملی کم هزینه

هر واحد

دروس اصلی و تخصصی

 هر واحد

دروس پایه

هر واحد

دروس عمومی

هر واحد

شهریه ثابت  رشته
1732000 691000 518000 225000 207000 173000 1498000  علوم انسانی
1732000 1024000 691000 242000 225000 173000 1498000  علوم پایه
1732000 1036000 691000 259000 234000 173000 1498000  فنی و مهندسی

 

  • جدول شهریه دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور در سال 1395 (مبالغ به ریال می باشد)

 

دروس عملی پر هزینه و پایان نامه

هر واحد

دروس عملی کم هزینه

هر واحد

دروس نظری

هر واحد

شهریه ثابت
3901000 2497000 843000 8427000

 

  • توجه: دانشجویان کارشناسی ارشد که پذیرفته آزمون فراگیر دانشگاه می باشند برای ترم اول علاوه بر شهریه ثابت بایستی شهریه دروس دانشپذیری معادل (6200000 ریال) را نیز پرداخت کنند

برچسب: شهریه