برگزاری کارگاه خشونت خانگی در دانشگاه

فرهنگی - انجمن علمی

برگزاری کارگاه خشونت خانگی  در دانشگاه
در راستای برگزاری کارگاههای و نشستهای علمی در مرکز نیشابور و در جهت با لا بردن آگاهی دانشجویان اداره فرهنگی مرکز با همکاری انجمن علمی روانشناسی کارگاه خشونت خانگی رابرگزار نمود . در این کارگاه که توسط خانم دکتر ابویسانی دکترای جامعه شناسی گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران برگزار گردید در تعریف خشونت خانگی: رفتاری است که شکلی از آن با نام پرخاشگری در روابط نمود پیدا می نماید
ایشان در تعریف خشونت:
خشونت را عمل یا رفتاری که عامدانه به قصد آسیب رسانیدن به دیگری انجام میشود پس رفتارهای غیر عمد و سهوا هر چند با شدت بروز انجام گیرد را شامل نمیشود. انواع آن شامل:کلامی :فحش و ناسزا گفتن به یکدیگر,ترور شخصیت افراد,تخریب اموال شخصی عمومی,می تواند فیزیکی باشد که در زندگی های مشترک مخدوش شده شاهد آن هستیم شامل:,تبعیض و محروم کردن افراد از حقوقشان برای حاضرین بیان نمودند .

دکتر ابویسانی نظریه های جامعه شناسی و تجربه های عینی در خصوص کاهش خشونت خانگی و پیشگیری از آن و عوامل جلوگیری از بروز هر گونه تنش در بین خانواده و سطح جامعه را نیز برای حاضرین تشریح نمودند .

لازم به ذکر است خانم ابویسانی خود دانش آموخته دانشگاه پیام نور مرکز نیشابوردر

برچسب خبر: فرهنگی - انجمن علمی , تاریخ انتشار: 03 اسفند 1395

آخرین خبرها

پیام نور
مشاهده همه
برگزاری هجدهمین دوره آزمون فراگیر در دانشگاه پیام نور 08 دی 1396

برگزاری هجدهمین دوره آزمون فراگیر در دانشگاه پیام نور

  به گزارش روابط عمومی مرکز نیشابور هجدهین دوره آزمون فراگیر دانشگاه ...

حضور دانشگاهیان پیام نور مرکز نیشابور در راهپیمایی بزرگ محکومیت فتنه و اغتشاشات اخیر 08 دی 1396

حضور دانشگاهیان پیام نور مرکز نیشابور در راهپیمایی بزرگ محکومیت فتنه

  به گزارش روابط عمومی مرکز نیشابور همزمان با سایر امت حزب ...

شرکت دانشگاهیان پیام نور نیشابور در راهپیمایی 9 دی 09 دی 1396

شرکت دانشگاهیان پیام نور نیشابور در راهپیمایی 9 دی

به گزارش روابط عمومی مرکز نیشابور همزمان با سایر امت حزب ...

کسب مقام سوم مسابقات کشتی بزرگسالان کشور و سهمیه انتخابی تیم ملی توسط بهزاد نقیب دانشجوی  دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور 16 دی 1396

کسب مقام سوم مسابقات کشتی بزرگسالان کشور و سهمیه انتخابی تیم

  به گزارش روابط عمومی مرکز نیشابورآقای بهزاد نقیب دانشجوی رشته حقوق ...